Teknik Bilgi

DÖŞEMELERDE BETON DÖKÜM KURALLARI

DÖŞEMELERDE BETON DÖKÜM KURALLARI

Döşeme betonlarının dökülmesinde görülen hatalı uygulamalardan biri de; betonun iki tabaka halinde uygulanmasıdır.

SONUÇLARI  

1. İki beton tabakası arasında aderans sağlanma güçlüğü yaşanacağından statik açıdan döşeme statik-betonarme hesaplarına göre yerine getirmesi gereken taşıma kriterlerini yerine getirmekte zorlanacaktır

2. Beton dökümü sırasında taze beton üzerinde defalarca yürüneceğinden taşıyıcı donatı yerinden oynayacak ve beton donatı arası aderans zayıflığı yaşanacaktır. Bu zayıflık nervürlü donatılarda daha ciddi bir boyut kazanmaktadır.

 

SORUNUN GİDERİLMESİ

Döşeme betonunun yerine yerleştirilmesi uygulamasında aşağıdaki kuralların titizlikle uygulanması gerekmektedir.

 

AÇIKLAMALAR

  Döşeme betonunun yerine yerleştirilmesinde doğru bir uygulama için:

- Betonu beton pompasıyla döküyorsanız; döşeme kalınlığında döküm yaparak dökülen taze betondan geriye doğru beton uygulamasına devam ediniz.  

- Betonun taşınmasında el arabası kullanıyor iseniz; döşeme üzerinde taşıyıcı donatıyı yerinden oynamamayı sağlayacak şekilde kalaslar ile araba yolu yapınız ve döşemeyi tüm kalınlığını kapsayacak şekilde beton dökümünü gerçekleştiriniz.