Laboratuvar

ÇELİK TESTLERİ

Sanayi Çeliği Testleri

Yapısal çelik cinsleri genelde akma sınır değerlerine bağlı olarak şu notasyonlar ile sınıflandırılırlar; ST37,  ST 44, ST 52….. gibi. Bu şekilde aynı akma sınır değerine sahip olup da farklı özellik taşıyan çelik cinsleri  notasyona eklenen -2 ve -3 değerleriyle tanımlanmaktadır. Ek olarak kullanılan bu uzantılar özellikle kaynaklı çelik yapılarda gevrek kırılmadan kaçınmak anlamında önem arz etmektedir.