Laboratuvar

BETON TESTLERİ

Sertleşmiş Beton: Karbonatlaşma Testi

BETONDA KARBONATLAŞMA & ZARARI

Bir fiziko-kimyasal bir süreç olan karbonatlaşma da betonun hasar görmesinde önemli bir faktördür.

Havadaki CO2 suda çözünür ve karbinik asit oluşur. Bu asit çimentonun hidratları ile reaksiyona girer. Bu proses karbonatlaşma olarak bilinir. Karbonatlaşma, beton içindeki ortamın alkalinitesini düşürerek donatı demirlerinin yüzeyindeki koruyucu oksit tabakasının tahrip olmasına neden olur. Betonun alkalinitesi, hidrate olmuş çimentonun içerdiği Ca(OH)2 ile sağlanır ve PH değerini 12 -13 civarında sabitler. Normal bir betonun PH değeri 12-13’tür; çelik donatı korozyona karşı alkalin ortamda pasif olarak korunur. Ancak Ca(OH)2 zamanla havadaki CO2 ile reaksiyona girerek CaCO3’e dönüşür ve PH  8’in altına düşebilir. Bu düşüş sonucunda korumasız kalan demirin korozyonu aktif hale geçer, paspayı kalınlığının yetersiz oluşu, betonun geçirimli oluşu karbonatlaşma hızını artırır ve betonarme binaların kanseri sayılan donatı korozyonu başlar.