Laboratuvar

BETON TESTLERİ

Beton Slump Testi

Beton Slump Testi

SLUMP DENEYİ

Betonun kıvam sınıfını* belirlemek için yapılan bir deney. çökme deneyi olarak da bilinir.

Bu deneyde slump konisi kullanılır.

Bu koni, betonla 3 seferde doldurulup, her seferde beton 25 defa şişlenerek iyice yerleştirilir. aslında bu şişleme sayısı, standartların öngördüğü bir rakam olup, beton sınıfına göre ±5 değiştirilebilir.

Bu işlemden sonra slump konisi, 5 saniye içerisinde, hafif bir burgu yapılarak çekilir ve içindeki beton bir miktar çöker (slump denen şey budur; betonun çökmesidir). çökme miktarı (uzunluk olarak) ölçülür. örneğin; beton 12 cm. çökmüşse, "slump 12" denir. beton ne kadar akışkan ise, slump o kadar fazladır.

Slump deneyi, neticesi her ne kadar kullanılan agreganın boyutu, tipine ve miktarına bağlı olsa da, beton katkı maddelerinin hazır beton imalatında yaygınlaşmaya başlamasından önce betonun dayanımı hakkında yaklaşık fikir verebilecek bir deneydi. günümüzde ise bu tür bir geçerliliği olmamasına rağmen (çünkü katkısız 12 slump gelen beton, aynı su/ çimento oranı ile ve akışkanlaştırıcı katkı maddeleri eklenerek 18 slump gelebilir, üstelik uzun vadede dayanımı katkısız betondan fazla da olabilir) , şantiyelerde betonun kıvam sınıfına karar verilebilmesi için halen önemli neticeler veren bir deneydir.